Szkolenie psów Śląsk
Training Dogs
Szkolenie psów Gliwice
Szkolenie psów Katowice

Terapia zaburzeń zachowań

zwierząt towarzyszących

Terapia zaburzeń zachowań zwierząt towarzyszących


Czym jest?

Terapia zaburzeń zachowań zwierząt towarzyszących pomaga wyeliminować problemowe zachowania, które są uciążliwe dla opiekunów i często stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierzęcia. Agresja, lęk, nadpobudliwość, nadmierne szczekanie, niszczenie, brudzenie w domu, zaburzenia łaknienia, zachowania nietypowe, obsesyjne, samookaleczenia, depresja – to tylko niektóre zaburzenia zachowań spotykane u czworonogów. Należy rozróżnić zaburzenia zachowań od zachowań które wynikają z braku szkolenia zwierzęcia np. ciągnięcie na smyczy, niereagowanie na przywołanie czy wskakiwanie na tapczan. Przyczyny zaburzeń są najczęściej bardzo złożone. Mogą wynikać z nieprawidłowej socjalizacji szczeniąt, niestety w dużej mierze bagatelizowanej przez opiekunów a nawet hodowców, traumatycznych doświadczeń w przeszłości, lęku, choroby . Zdarza się również tak, że naturalne zachowania dla zwierząt w krótkim czasie stają się zachowaniami problemowymi dla człowieka. Terapia zaburzeń zachowań zwierząt Gliwice Dzieje się tak, gdy zwierzę przejawia je w niewłaściwym miejscu, formie i intensywności. Ignorowanie niektórych zachowań może nie być skuteczne gdyż nie pozbawia zwierzęcia korzyści z ich prezentowania .W takich sytuacjach pomoc behawiorysty jest nieodzowna. Pomogę ustalić przyczyny i zaproponuje odpowiedni program działań mający na celu usunięcie problemowych zachowań. Pierwszym krokiem powinno być wykluczenie medycznego podłoża zaburzeń poprzez badanie kliniczne i wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych przeprowadzonych przez lekarza weterynarii. Dalszym krokiem, przeanalizowanie całokształtu funkcjonowania czworonoga czyli jego emocje, wcześniejsze doświadczenia, relacje z domownikami, warunki w jakich żyje, sposoby komunikacji, właściwości rasy, stan zdrowia, dieta i sposób odżywienia.

Jak wygląda przeprowadzona przez nas konsultacja ?

  • Wywiad z opiekunem zwierzęcia – zebrania szczegółowych informacji o zgłaszanym problemie, poznaniu wcześniejszych doświadczeń, omówieniu relacji z domownikami i innymi zwierzętami, poznaniu schematu dnia codziennego, poznaniu sposobu funkcjonowania w domu i środowisku zewnętrznym, uzyskaniu informacji na temat sposobu odżywiania. Pierwsza konsultacja trwa nie dłużej niż 1,5-2 h i zawsze odbywa się w naturalnym dla zwierzaka otoczeniu, gdzie czuje się swobodnie czyli w domu bądź w okolicy na spacerze.
  • Określenie problemu – po zebraniu niezbędnych informacji następuje zdefiniowanie problemu i omówienie prawdopodobnych mechanizmów i przyczyn wywołujących zaburzenie zachowania.
  • Pisemna propozycja programu działań behawioralnych, mająca na celu rozwiązanie problemu poprzez modyfikowanie niepożądanych zachowań.

Terapia zaburzeń zachowań zwierząt KatowiceW trakcie wdrażania programu terapii pozostajemy w kontakcie telefonicznym lub mailowym w celu ułatwienia obserwacji postępów. O konieczności dalszych konsultacji decydujemy indywidualnie razem z opiekunem w trakcie terapii, jednak wskazane jest co najmniej jedno spotkanie podsumowujące pozwalające na wprowadzenie modyfikacji i ustalenie programu działań na przyszłość. Im dłużej zwierzę prezentuje określone zachowanie tym trudniej będzie je od tego zachowania odwieść. Im szybciej zaczniemy pracę ze zwierzęciem tym szybciej zobaczymy efekty.

KOSZTY:

Koszt pierwszej konsultacji dotyczącej problemów psich (2 h) – 220 zł

Koszt pierwszej konsultacji dotyczącej problemów kocich (1,5 h) – 160 zł

Kolejne spotkanie (kontynuacja terapii) – 150 zł

Koszt konsultacji online (1 h) – 130 zł

Niektóre sprawy takie jak np. pomoc w wyborze odpowiedniego psa dla danej rodziny, wybór szczeniaka mogą zostać omówione podczas konsultacji online.

Istnieje możliwość dojazdu do innego miasta, w celu ustalenia oferty, prosimy o kontakt.

Zapraszamy do kontaktu